100 rysunków erotycznych Zbyluta Grzywacza z lat 1997-2004
Galeria Krytyków POKAZ w Warszawie
Październik – listopad 2010
Kurator i scenariusz: Joanna Boniecka, Stanisław Zbigniew Kamieński
Aranżacja: Stanisław Zbigniew Kamieński

Zobacz także wpis na blogu: Rysunek jako rodzaj pisma >>