1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę Joanna Boniecka Bon Galerie – zwaną w dalszej części Galerią, z siedzibą w Krakowie 30-404, ul. Cegielniana 20/42
  numer NIP: 944-150-29-94
  REGON: 362889680
  Miejsce prowadzenia działalności: obszar Rzeczypospolitej.
 2. Galeria prowadzi sprzedaż detaliczną przez Internet.
 3. Kupującym, zwanym dalej Klientem może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca konto poczty elektronicznej
 4. Klient zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem.

2. Przedmiot działalności

 1. Przedmiotem działalności Galerii jest sprzedaż i promocja dzieł sztuki zwanych dalej Dziełami.
 2. Galeria prezentuje cyfrowe zdjęcia Dzieł. Galeria informuje, że mogą występować niewielkie różnice pomiędzy prezentacją internetową, a wyglądem rzeczywistym oryginału Dzieła. Różnice te dotyczą w szczególności kolorystyki przedmiotu, wynikającej z różnej interpretacji kolorów przez monitor komputera i Galeria nie ponosi za nie odpowiedzialności. Istnieje możliwość obejrzenia oryginału dzieła, w miejscu i terminie uzgodnionym indywidualnie przez Klienta i Galerię.

3. Ceny

 1. Wszystkie ceny Klient uzyskuje w odpowiedzi na zapytanie przesłane do Galerii przy pomocy formularza kontaktowego.
 2. Podane przez Galerię ceny Dzieł zawierają koszt dostawy i ubezpieczenia.

4.    Zakupy

 1. Prezentowane na stronie bongalerie.pl Dzieła należy traktować jako zaproszenie do składania ofert. Wysłanie zapytania o Dzieło skutkuje uzyskaniem przez Dzieło statusu „Rezerwacji”.
 2. W ciągu 24 godzin roboczych od przesłania zapytania, Galeria potwierdzi dostępność Dzieła do sprzedaży i przedstawi jego cenę. Galeria zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia oferty Klienta w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa jego wiarygodność i rzetelność.
 3. Zapłata za Dzieło uiszczana jest na podany rachunek bankowy właściciela Galerii: PKO BP 06 1020 2892 0000 5702 0089 1143. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia o zakupie Dzieła przez Klienta.
 4. Galeria na bieżąco informuje o realizacji zamówienia. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail.

5. Dostawa

 1. Dostawa realizowana jest tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej, za pośrednictwem usługi pocztowej Pocztex Kurier Poczty Polskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Galeria wysyła zakupione Dzieło do 3 dni roboczych od momentu wpływu zapłaty na rachunek bankowy Galerii. W przypadku technik graficznych termin jest ustalany z Klientem indywidualnie, wysyłka nastąpi nie później niż po 14 dniach od momentu wpływu zapłaty na rachunek bankowy Galerii.
 3. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miała wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy.
 4. Galeria nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez usługę pocztową Pocztex Kurier Poczty Polskiej z umowy obsługi przewozowej.
 5. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Dzieła lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

6. Wady, zwroty

 1. Galeria nie udziela Klientowi gwarancji na zakupione Dzieła ze względu na specyfikę sprzedawanych produktów i ponosi odpowiedzialność wyłącznie w granicach przewidzianych przepisami prawa.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie praw konsumentów (Dz. U. poz. 827) Klient może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot odbywa się na koszt Klienta. Klient pokrywa również koszt ubezpieczenia przesyłki zwrotnej na wartość zakupu oraz nadania jej jako przesyłki chronionej. Zwracane dzieło nie może nosić oznak użytkowania, musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do Klienta (sposób opakowania musi być identyczny ze sposobem pakowania przez Galerię). Galeria zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane w oświadczeniu konto bankowe.
 3. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych Dzieł.
 4. Klient, zawsze przed odebraniem przesyłki od listonosza powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub zabezpieczeń naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności listonosza sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Galerią w celu wyjaśnienia sprawy poprzez przesłanie e-maila na adres kontakt@bongalerie.pl lub telefonicznie 501 701 506. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

7. Prawa autorskie

 1. Wszystkie dzieła prezentowane na stronie www.bongalerie.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tych dzieł.

8. Zakończenie

 1. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Galerii – wszelkie informacje udzielane są pod adresem kontakt@bongalerie.pl oraz telefonem 501 701 506.
 2. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Galeria zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji regulaminu. Galeria zastrzega możliwość wprowadzania zmian w regulaminie bez wcześniejszego informowania o tym klientów.

Aktualna wystawa

Wystawa trwa od 19 października do 3 listopada w godzinach otwarcia Galerii Raven.

Kraków (Kazimierz), ul. Brzozowa 7

tel./fax: +48 12 431 11 29

Dowiedz się więcej >>

Newsletter

Chcesz być powiadamiany o nowościach? Zapisz się do newslettera:


Najnowsze wpisy

Zbylut Grzywacz. O rysowaniu
Z dziennika galernika, Wystawy, 13 października 2018

Rysunek jako rodzaj pisma
Z dziennika galernika, 4 października 2018

Sala Cézanne’a w Musée d’Orsay w Paryżu
Rozmowy przy obrazach, 3 czerwca 2016

Podwójne życie Joanny B.
Z dziennika galernika, 1 czerwca 2016