Nagrody za twórczość:

1967 Nagroda Krytyki Artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida dla grupy Wprost

1972 nagroda na wystawie Kronika rzeczywistości w Galerii „Pryzmat” w Krakowie 1973 I nagroda za najlepszą wystawę indywidualną roku w Galerii „Arkady” w Krakowie

1977 i 1979 I nagroda w konkursie malarskim Kraków

1978 Nagroda Ministerstwa Kultury i Sztuki na ogólnopolskiej wystawie Sztuka faktu w Bydgoszczy
Dyplom i Medal na wystawie Wizerunek człowieka współczesnego w Sopocie

1981 Nagroda i Medal na wystawie Polska. Krajobraz, ludzie, idee

1983 Nagroda Komitetu Kultury Niezależnej „Solidarność” za cykl obrazów Rekolekcje wiśnickie

1984 Nagroda Muzeum Archidiecezji Warszawskiej dla grupy Wprost

 

Nagrody za działalność społeczną i kolekcjonerską:

gerarus_zloty_2004 copy